+ Pokaż spis treści

Transformator

TransformatorFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Dowiedz się jak działa transformator. Animacja pokazuje działanie transformatora, mające na celu zmianę napięcia w górę lub w dół w celu bardziej efektywnego i bezpieczniejszego transferu energii. Pierwotne i wtórne przewody są owinięte wokół żelaznego rdzenia. Zmiana prądu w cewce pierwotnej indukuje zmienne pole magnetyczne w rdzeniu, co z kolei indukuje prąd wtórny.
Wybierz liczbę zwojów pierwotnych i wtórnych, wybierając odpowiedni numer. Zanotuj napięcie i natężenie prądu w każdym z obwodów.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Co dzieje się z napięciem wtórnym, jeśli obie cewki mają taką samą liczbę zwojów?
2. Co dzieje się z napięciem wtórnym, kiedy w uzwojeniu wtórnym jest mniej zwojów?
3. Co dzieje się z natężeniem prądu, kiedy jest mniej zwojów w uzwojeniu wtórnym?
4. Jaka kombinacja liczby zwojów daje najwyższe napięcie?