Ukończył fizykę chemiczną na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie przeniósł się z Politechniki Śląskiej. Obecnie jako doktorant na Uniwersytecie w Cambridge (St. Edmund’s College) zajmuje się nanotechnologią, a w szczególności grafenem i ciekłymi kryształami. Docelowe zastosowanie tych badań to giętkie ekrany LCD. Jest jednym z pomysłodawców konferencji „Nauka. Polskie Perspektywy” i jej koordynatorem w Wielkiej Brytanii.