+ Pokaż spis treści

Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa


Komórki tkanki nerwowej posiadają odgałęzienia krótsze - dendryty i dłuższe - aksony (neuryty). Niektóre z nich, tzw. włókna szybkie pokryte są osłonką mielinową. Miejsce połączenia komórek nazywamy synapsami. Głównym zadaniem komórek nerwowych jest przesyłanie impulsów, np. od narządów zmysłów, od lub do narządów ruchu itp.