+ Pokaż spis treści

Tkactwo

TKALIŚMY JAK ZA STARYCH DOBRYCH CZASÓW


Nasi gimnazjaliści wprost z warsztatów w Muzeum Archeologicznym na gorąco donoszą:


„Zobaczyliśmy jak wyglądały warsztaty tkackie w przeszłości. Dowiedzieliśmy się, co to jest wątek i osnowa. Przystąpiliśmy do wyrobu krajek. Bardzo użytecznym przyrządem było bartko, to znaczy proste, ale sprytne urządzenie, ułatwiające tkanie. Efekty na zdjęciach”.