Załamanie, rola czasu i prawo Snelliusa

Współczynnik załamania ośrodka 1
1.00 2.50
1.00
Współczynnik załamania ośrodka 2
1.00 2.50
1.50