Równanie fali
Find Mass with Torque
W tym ćwiczeniu masz za zadanie określić amplitudę, częstotliwość i długość fali biegnącej. Możesz spowolnić czas i możesz skupić się tylko na jednym, małym fragmencie fali.Kliknij przycisk "Zacznij", żeby przejść do ćwiczenia.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedzi
Nie wpisuj jednostek i wprowadź wszystkie wyniki w postaci liczb dodatnich
Twoje imię:
Amplituda (cm):
Długość fali (cm):
Częstotliwość (Hz):
Zatwierdź