Oscylacje w pionie
Oscillation Lab
W tym ćwiczeniu należy znaleźć amplitudę i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny.

Przejdź do ćwiczenia, klikając na przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Zbierz dane
Poniżej wprowadź odpowiedzi
Nie wpisuj jednostek. Jako separatora dziesiętnego użyj kropki.
Twoje imię:
Amplituda (cm):
Częstotliwość (Hz):
Stała sprężystości (N/m):
Zatwierdź
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!