HTML5-Canvas nicht unterstützt!
Napięcie źródła zasilania:V
Opornik suwakowy:Ω
Położenie przesuwnego styku:
Opór urządzenia:Ω
©  W. Fendt 2006