Zwierciadła i czas

Współrzędna x położenia przedmiotu
-200 cm -5 cm
-80
Współrzędna y położenia przedmiotu (końca strzałki)
-50 cm 50 cm
20
Moduł ogniskowej zwierciadła sferycznego
30 cm 100 cm
50
Rodzaj zwierciadła: