Maksymalna wysokość rzutu na podstawie energii
Ground to Ground Soccer Kick Problem
W zadaniu należy określić maksymalną wysokość osiągniętą przez ciało wyrzucone ukośnie, wykorzystując zasadę zachowania energii. Zacznij od znalezienia energii kinetycznej w momencie wyrzucenia ciała. Następnie określ wielkość jego energii kinetycznej gdy osiągnie najwyższy punkt lotu. Na tej podstawie określ energię potencjalną w tym punkcie i na tej podstawie wysokość, na jakiej znajduje się ciało. Podana będzie masa ciała oraz jego prędkość początkowa (szybkość i kąt). Znane będzie także natężenie pola grawitacyjnego na planecie, na której ciało zostało wyrzucone.Kliknij przycisk "Zacznij", żeby przejść do ćwiczenia.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek
Twoje imię:
Początkowa energia kinetyczna kulki (J):
Energia kinetyczna kulki na maksymalnej wysokości (J)
Maksymalna wysokość (m)
Zatwierdź