Opór wewnętrzny z wykresu napięcia na zaciskach
Internal Resistance from Terminal Voltage Graph Picture
W tym zadaniu trzeba będzie określić siłę elektromotoryczną i opór wewnętrzny baterii oraz natężenie maksymalnego prądu, jaki ogniwo może wytworzyć. Trzeba będzie znaleźć wszystkie te wielkości w oparciu o wykres napięcia na zaciskach w zależności od natężenia prądu.Gdy będziesz gotowa(y), aby rozpocząć ten problem, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Na podstawie wykresu poniżej, znajdź opór wewnętrzny, siłę elektromotoryczną i natężenie maksymalnego prądu, jaki ogniwo może wytworzyć.
Dalej
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek.
Imię:
Siła elektromotoryczna (V):
Opór wewnętrzny (Ω):
Maksymalne natężenie (A):
Zatwierdź
Wróć