Gravitron


Współczynnik tarcia statycznego
0.5 1.0
0.8