Wyznaczanie prędkości satelity
Finding Speed of a Satellite
W tym zadaniu trzeba będzie określić prędkość i okres obiegu satelity na podstawie pomiaru czasu potrzebnego do przebycia fragmentu orbity. Podane będą promień planety i wysokość na jakiej krąży satelita.Kliknij przycisk "Zacznij", żeby przejść do ćwiczenia, a kiedy skończysz obliczenia, kliknij przycisk "Zatwierdź", żeby przedłożyć swoje wyniki.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek
Twoje imię:
Szybkość (m/s):
Okres (h):
Zatwierdź