Znajdź masę - moment siły
Find Mass with Torque
W tym ćwiczeniu masz wyznaczyć masę obiektu, na podstawie równoważenia się momentów sił w dźwigni dwustronnej. Podana będzie masa i położenie znanego obiektu. Wykorzystując to, że dźwignia jest w równowadze i znamy położenie nieznanego obiektu, trzeba wyznaczyć jego masę. Upewnij się, że uwzględniasz w obliczeniach masy zaczepów. Belka dźwigni jest podparta w środku (oznaczenie 50 cm).Kliknij przycisk "Zacznij", żeby przejść do ćwiczenia.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek, a odpowiedzi wpisz w postaci liczb dodatnich
Twoje imię:
Moment obrotowy (przed ekran) (Nm):
Masa nieznanego ciała (g):
Zatwierdź