Pole elektrostatyczne od ładunku punktowego
Electric Field Simple
Zostanie przedstawiony ładunek punktowy. Masz za zadanie określić natężenie pola elektrycznego w określonym miejscu, w pobliżu tego ładunku.Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć ten problem, kliknij przycisk Zacznij, a po zakończeniu obliczeń naciśnij klawisz Dalej, aby przedstawić swoje wyniki.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Dalej
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek ani znaku + lub -.
Twoje imię:
Wartość siły (N):
Kierunek :
Zatwierdź
Wróć
Imię osoby
Wartość siły
Kierunek
Twoje odpowiedzi były dobre. Pokaż zrzut ekranu z tą stroną swojemu nauczycielowi.
Twoje odpowiedzi nie były wystarczająco dobre. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.