Wieża Zrzutów
Electric Field Simple
Przedmiot zrzucany jest ze szczytu wysokiej wieży. Trzeba znaleźć czas przemieszczania się obiektu między dwiema określonymi kondygnacjami wieży i jego prędkość średnią na tej drodze. Zdarzenie ma miejsce gdzieś na krańcu wszechświata, a zatem nie będzie można wykorzystać przyspieszenia ziemskiego do obliczeń.Jeśli jesteś gotowy(a), aby rozpocząć ten problem, kliknij przycisk Zacznij, a po zakończeniu obliczeń i wpisaniu wyników naciśnij przycisk Zatwierdź, aby przedstawić swoją odpowiedź.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek
Twoje imię:
Czas (ms):
Średnia szybkość (m/s):
Zatwierdź