Prędkość źródła (w jednostkach prędkości dźwięku)
-2 +2
0.0
Położenie źródła (m)
-50 +50
-20
Prędkość obserwatora (w jednostkach prędkości dźwięku)
-2 +2
0.0
Położenie obserwatora (m)
-50 +50
20