Stała sprężystości na podstawie ruchu pocisku
Determining Spring Constant From Projectile Flight
Musisz znaleźć stałą sprężystości sprężyny na podstawie odległości na jaką wyrzuci ona pocisk, po jej odblokowaniu.

Kliknij przycisk "Zacznij", żeby przejść do ćwiczenia.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek i wprowadź odpowiedzi w postaci liczb dodatnich
Twoje imię:
Początkowa energia kinetyczna (J):
Stała sprężystości (N/m):
Zatwierdź