Czas osiągnięcia danej wysokości
Arriving At A Certain Height Problem
W tym zadaniu należy określić dwa czasy, po których kopnięta piłka znajdzie się na danej wysokości nad powierzchnią planety. Pierwszy czas, gdy piłka dotrze do tej wysokości wznosząc się i drugi, gdy będzie opadała. Będzie podana prędkość piłki w momencie wyrzucenia, kąt wyrzutu oraz natężenia pola grawitacyjnego na planecie, na której piłka została kopnięta.Kliknij przycisk "Zacznij", żeby przejść do ćwiczenia.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek
Twoje imię:
Czas przy wznoszeniu (ms):
Czas przy opadaniu (ms)
Zatwierdź