Związek długości fali z kolorem


Proste narzędzie do konwersji długości fali w nm na kolor RGB lub heksadecymalny.


pokaż/ukryj opis

Ludzkie wykrywa część widma elektromagnetycznego w zakresie 380-780 nm - światło widzialne, które postrzegamy jako kolor. Ten szczególny zakres długości fal pokrywa się z oknem w ziemskiej atmosferze, przez które to światło może się przemieszczać. Promieniowanie o wyższej częstotliwości, takie jak promieniowanie rentgenowskie, jest pochłaniane przez atmosferę, podobnie jak niższe częstotliwości, takie jak mikrofale.

Światło słoneczne wydaje nam się białe, ponieważ Słońce emituje prawie wszystkie widzialne częstotliwości. Jednak na przykład laser emituje tylko jedną bardzo specyficzną częstotliwość. Lasery helowo-neonowe emitują falę o długości 632,8 nm, co daje kolor jaskrawoczerwony. Lasery w odtwarzaczu Blu-ray emitują sygnał o długości 405 nm, który, jak sugeruje nazwa, jest niebieski. Możemy zacząć budować obraz tego, jak częstotliwość jest związana z kolorem.

Częstym sposobem określania kolorów na ekranach komputerów jest użycie systemu RGB. W tym modelu każdy kolor ma wartość dla każdego komponentu czerwonego, zielonego i niebieskiego w zakresie od 0 do 255, co daje całkowitą wartość 16,7 miliona możliwych kolorów. Jednak ze względu na bardzo złożony sposób, w jaki oko postrzega kolory, możemy zobaczyć kolory, które są poza gamą schematu RGB - nie ma unikalnego odwzorowania, które ostatecznie przekształciłoby długość fali w kolor, i dlatego powyższe narzędzie powinno być postrzegane jako pewne przybliżenie, a nie rygorystyczny wzorzec.


Autorzy