Fala poprzeczna

Częstotliwość
2 Hz 10 Hz
5
Amplituda
0 mm 40 mm
20
Naprężenie liny
50 N 200 N
100
Masa jednostkowej długości liny
10 g/m 40 g/m
20