Badanie tarcia statycznego

Składowa y przyłożonej siły (dodatnia do góry)
-10 N +10 N
2
Składowa x przyłożonej siły (dodatnia w prawo)
-10 N +10 N
0
Ciężar pudełka
10 N +20 N
12

W symulacji, po lewej stronie, widzimy obrazek pudełka spoczywającego na stole. Można przyłożyć do niego siłę - pamiętając, że składowe x i y można ustawiać niezależnie. Po prawej stronie widzimy pełny rozkład sił działających na pudełko - siłę grawitacji, siłę normalną wywieraną przez stół, siłę, którą przyłożyliśmy i, jeśli występuje, siłę tarcia statycznego. Należy zauważyć, że siła grawitacji i siła normalna zostały trochę przesunięte w poziomie, w celu lepszego ich uwidocznienia. Wskazano również siłę wypadkową, jeśli jest różna od zera (gdy ciało zaczyna poruszać się, działa tarcie kinetyczne).