Display Error Display Error Display Error

(pomarańczowa) 1 : 1 (biała)

Zderzenia spreżyste

Aplet przedstawia animację zderzenia sprężystego kulek, poruszających się poziomo po stole bez tarcia. Zakłada się, że kulki są również pozbawione tarcia, więc zderzenie nie powoduje rotacji, która absorbowałaby energię kinetyczną ruchu postępowego.

Uwaga: w układzie środka masy pędy kulek zawsze mają równe wartości i przeciwne zwroty. W tym układzie odniesienia skale prędkości są odwrotnością mas. Zauważ, że w tak zwanym układzie laboratoryjnym (jedna kulka początkowo w spoczynku), środek masy porusza się przez cały czas ze stałą prędkością (dlaczego?), a dla równych mas, prędkości po zderzeniu są zawsze prostopadłe.

Możesz oszacować prędkości względne, patrząc na odległości między kropkami (równe czasy).

Michael Fowler. źródło. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0. Kod apletu Morgan Locks. Tłumaczenie edukator.pl

 

loading