Wizualizacja prędkości światła


Interaktywne demo pokazujące w jakim czasie sygnał podróżujący z prędkością światła pokonuje przestrzeń.


pokaż/ukryj opis

Powyższe demo pokazuje dwa znaczniki na mapie świata. Markery są połączone linią geodezyjną, czyli najkrótszą drogą między tymi dwoma punktami. Gdyby Ziemia była płaska, byłaby to linia prosta, ale ponieważ Ziemia jest w przybliżeniu kulą, geodezyjna jest zakrzywiona. Znaczniki można przeciągać w dowolnie wybrane miejsce.

Pasek boczny zawiera przycisk "Wyślij impuls". Pozwala to wysłać impuls (reprezentowany przez żółte kółko) z prędkością światła z jednej lokalizacji do drugiej. Poniżej przycisku znajdują się informacje podające odległość między tymi punktami, oraz czas potrzebny na dotarcie impulsu do miejsca docelowego, biorąc pod uwagę, to że porusza się on z prędkością 299 792 458 m/s. Jak widać, sygnały docierają do celu w mgnieniu oka, nawet podczas ruchu z jednej strony Ziemi na drugą.

Autorzy