Rok z życia Ziemi


Obserwuj zmiany powierzchni Ziemi w ciągu kolejnych 12 miesięcy.


pokaż/ukryj opis

Powyższe obrazy są częścią zdjęć satelitarnych NASA Blue Marble - każdy miesiąc jest reprezentowany przez jeden obraz, co daje łącznie 12. Użyj suwaka, aby przejść przez kolejne miesiące i zobaczyć, jak pory roku wpływają na wygląd Ziemi.

Najbardziej uderzającą cechą jest gromadzenie się dużych ilości śniegu i lodu na półkuli północnej, podczas miesięcy zimowych, które następnie topią się latem. Bardziej subtelne, ale równie piękne, jest zróżnicowanie roślinności, szczególnie w Afryce Środkowej i Ameryce Południowej.


Autorzy