Równie pochyłe - porównanie

Wysokość równi 1
10 cm 30 cm
20
Długość podstawy równi 1
50 cm 100 cm
60
Wysokość równi 2
10 cm 30 cm
20
Długość podstawy równi 2
50 cm 100 cm
60