Your browser doesn't support HTML canvas element. Please update or choose another browser.

Przepływ lepki przez rurę

Różnica ciśnień wymusza przepływ cieczy w prawo.

Kiedy cząsteczka zderza się ze ścianką, traci składową poziomą prędkości, a składowa pionowa zmienia zwrot. To symuluje opór na granicy rura-ciecz.

Cząsteczki zaczynają z losowymi prędkościami, profil prędkości ustala się do kształtu parabolicznego.

Kilka cząsteczek zaznaczono na czarno, aby pomóc w obrazowaniu przepływu.

Michael Fowler. Źródło. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0. Kod apletu Lawrence Hook. Tłumaczenie edukator.pl

loading