Położenie ładunku ruchomego
1.0 m 10.0 m
2.0
Ładunek ruchomy jest:
Na osi poziomej: