4 lat

Więcej na temat tych orbit...

Względne promienie pokazanych tu orbit są w przybliżeniu poprawne, a Jowisz ma średnicę około jednej dziesiątej średnicy Słońca, więc jego reprezentacja tutaj jest rozsądna. Ale diagram w żaden sposób nie przedstawia rzeczywistych odległości orbitalnych w stosunku do średnicy Słońca: nie dałoby się tego zmieścić na obrazku tego rozmiaru. Odległości między planetami w porównaniu z rozmiarami planet są olbrzymie. W rzeczywistości odległość Jowisza od Słońca wynosi około pięćset średnic Słońca!

Podobnie jak w przypadku planet wewnętrznych, rzeczywiste orbity są elipsami, ale znowu bliskimi okręgów. Jowisz odchyla się co najwyżej o 5% od kołowej orbity o promieniu 5,2 au (gdzie jednostka astronomiczna, oznaczana au, równa jest w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca). Orbita Saturna różni się co najwyżej o 5% od okręgu o promieniu 9.5 au, Urana mniej niż 5% od 19 au, a Neptuna około 1% od 30 au.

Orbity leżą w nieco różnych płaszczyznach zawierających środek Słońca, nachylonych pod kątem około jednego lub dwóch stopni do płaszczyzny orbity Ziemi (zwanej ekliptyką -- jest to odpowiednik widocznej ścieżki Słońca względem gwiazd na sferze niebieskiej w ruchu rocznym -- zastanów się nad tym).

Szczegółowe ilościowe informacje dotyczące planet są dostępne na przykład tu .

Michael Fowler. Źródło. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0. Kod apletu Lawrence Hook. Tłumaczenie edukator.pl

loading