Symulator bramki logicznej


Prosty symulator bramki logicznej. Zbadaj zachowanie bramek AND, OR, NOT, NAND, NOR i XOR. Wybierz bramkę z rozwijanej listy i kliknij "dodaj element", aby dodać więcej bramek. Przeciągnij z pustych kółek do pełnych, aby utworzyć połączenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, aby je usunąć. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe instrukcje.


pokaż/ukryj opis

Powyższe demo pozwala na tworzenie złożonych układów bramek logicznych i analizę ich zachowania. Początkowo, otrzymujesz proste wejście - wł./wył (1/0) i wyjście. Aby je połączyć, kliknij i przeciągnij puste kółko po prawej stronie bloku "wł./wył." i zwolnij mysz nad pełnym kółkiem po lewej stronie bloku "wyjścia".

W każdej z bramek logicznych wyjścia są pustymi kółkami, a wejścia pełnymi. Nasz przełącznik "wł./wył." i blok "wyjście" nie są bramkami logicznymi, ale są niezbędne, ponieważ dają nam informacje o wartościach logicznych 1 (dla prawdy) i 0 (dla fałszu), potrzebnych, aby zobaczyć, jak zachowują się bramki. Kliknij przełącznik wł./wył. i zobacz, co się stanie. Zmienia kolor - podświetla na żółto. To jest nasz sposób na rozróżnienie pomiędzy 0 (wyłączone - niepodświetlone) i 1 (włączone - podświetlone na żółto).

Aby dodać nową bramkę logiczną lub dodatkowy blok wejściowy, wybierz z menu rozwijanego, a następnie kliknij "dodaj element". Nowy element zostanie umieszczony w lewym górnym rogu i możesz przeciągnąć go do wybranego położenia. Aby usunąć element, kliknij mały krzyżyk w jego prawym górnym rogu. Aby usunąć połączenie, można kliknąć ikonę wejścia (pełne koło) przeciągnąć i zwolnić, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu połączenia.

Bramka NOT

NOT gate

Bramka NOT (negacja) jest również znana jako inwerter, ponieważ odwraca (neguje) sygnał wejściowy. Ma jedno wejście i jedno wyjście. Dwie możliwości zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabele zawierające wszystkie takie logiczne kombinacje są znane jako tablice prawdy.

WejścieWyjście
01
10

Bramka AND

NOT gate

Bramka AND (koniunkcja) ma dwa wejścia i jedno wyjście. Wyjście ma wartość 1, jeśli na obu wejściach jest 1, a we wszystkich pozostałych przypadkach na wyjściu jest 0.

Wejście 1Wejście 2Wyjście
000
100
010
111

Bramka NAND

NAND gate

Brama NAND (dysjunkcja) zachowuje się przeciwnie do bramki AND. Możesz myśleć o tym jako o bramce AND, po której natychmiast następuje bramka NOT. Na wyjściu ma 0, gdy na obu wejściach są 1, a we wszystkich pozostałych przypadkach na wyjściu ma 1. Nazwa NAND pochodzi od łączenia NOT i AND. Symbol NAND jest taki sam jak w przypadku AND z wyjątkiem dodania małego okręgu po prawej stronie.

Wejście 1Wejście 2Wyjście
001
101
011
110

Bramka OR

OR gate

Bramka OR (alternatywa) ma dwa wejścia i jedno wyjście. Jeśli na co najmniej jednym z wejść jest 1, wyjście będzie 1. Jeśli żadne z wejść nie będzie 1, wyjście będzie wynosić 0.

Wejście 1Wejście 2Wyjście
000
101
011
111

Bramka NOR

NOR gate

Podobnie jak bramka NAND może być postrzegana jako AND, po której następuje NOT, bramka NOR (binegacja) może być traktowana jako OR, po której następuje NOT.

Wejście 1Wejście 2Wyjście
001
100
010
110

Bramka XOR

XOR gate

W przypadku bramki OR, jeśli oba wejścia wynosiły 1, wyjście wynosi 1. Jednak w przypadku XOR (alternatywa rozłączna), jeśli oba wejścia mają wartość 1, wynik wynosi 0. W pozostałych przypadkach XOR zachowuje się tak samo jak OR.

Wejście 1Wejście 2Wyjście
000
101
011
110

Autorzy