Wielokąty foremne

HTML5-Canvas nie jest obsługiwany!

Wielokąty gwiaździste foremne

HTML5-Canvas nie jest obsługiwany!
{ , }