Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny

Ładunek cząstki z lewej
-30 nC 30 nC
10
Ładunek cząstki z prawej
-30 nC 30 nC
-10
Na osi pionowej: