pokaż/ukryj opis

Inspiracją tej symulacji efektu ruchomej migawki (rolling shutter) były dwa materiały. Jednym z nich jest artykuł - Eric Muller "Scanning for Time: Science and Art on a Photocopier" w styczniowym numerze z 2019 The Physics Teacher. Drugim Smarter Every Day video (polskie napisy) na temat efektu ruchomej migawki Destina Sandlina.

Powyższa aplikacja symuluje to, co zrobił Eric Muller, umieszczając fidget spinner na kserokopiarce. Spróbuj nacisnąć przycisk Pauza - który zatrzyma każdy punkt fidget spinnera w tej samej chwili, aby uchwycić jego migawkę w danym momencie. Kliknij Uruchom i Ropocznij skanowanie - tak wygląda wydruk kserokopiarki, ponieważ kopiarka skanując od lewej do prawej, przechwytuje różne punkty fidget spinnera w różnych momentach. Wynik jest zupełnie inny niż pzy wstrzymaniu symulacji, ponieważ fidget spinner może wykonać kilka lub nawet wiele pełnych obrotów podczas procesu skanowania. To jest esencja efektu ruchomej migawki.

Opublikowano 26 stycznia 2019

Creative Commons License Ta praca autorstwa Andrew Duffy jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło.