Tytuł i autor:

Model oddziaływań grawitacyjnych(podstawy)
Logo

author image author image author image author image weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre