Każda czerwona i zielona cząsteczka zaczyna ruch w swojej połowie naczynia

Czerwona i zielona linia pokazuje położenie x środka masy każdego zbioru

0s