Dyfrakcja i interferencja

Szerokość szczeliny(mikrometry)
8.0 16.0
14.5
Odległość między szczelinami (mikrometry)
20.0 72.0
36.0
Odległość od ekranu (metry)
1.0 2.0
1.0
Kolor światła:
Rodzaj eksperymentu: