Powstawanie prążków

Światło spójne przechodzące przez dwie równoległe wąskie szczeliny padając na ekran tworzy wzór naprzemiennych jasnych i ciemnych prążków. Jasne prążki są najjaśniejsze w tych punktach ekranu, których odległości do dwóch szczelin różnią się o całkowitą wielokrotność długości fali, a więc fale nakładające się mają taką samą fazę: zachodzi interferencja konstruktywna. W punktach, w których różnica dróg równa jest połówkowej długości fali, fale są dokładnie w przeciwfazie i na skutek interferencji destruktywnej, wygaszają się.

W tej wizualizacji obraz interferencyjny tworzony jest podczas przesuwania po ekranie; sprawdzana jest różnica faz fal od dwóch szczelin w kolejnych punktach.

Można zmieniać długość fali i odległość między szczelinami, aby zobaczyć, jak zmienia się obraz interferencyjny.

Michael Fowler. Źródło. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0. Kod apletu Nicholas Anderson i Lawrence Hook. Tłumaczenie edukator.pl

loading