Dudnienia

Częstotliwość drugiej fali
18 Hz 32 Hz
30