Atmosfera
Jakie cząsteczki są obecne w atmosferze?
Profil
temperatury