Wizualizacja sił na równi pochyłej
Visualizing Forces on an Incline
Program przedstawia wizualną reprezentację sił działających na ciało umieszczone na równi pochyłej. Zobacz, jak różne siły zmieniają się, gdy zmienia się kąt nachylenia równi.

Gdy będziesz gotowy(a) do rozpoczęcia tego ćwiczenia, kliknij na przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
This message will change once I know what this tool is all about.