Badanie trójkąta prostokątnego
Badanie trójkąta prostokątnego
W tym ćwiczeniu możesz dowolnie zmieniać (w pewnych granicach) długości przyprostokątnych i przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego.

Jeśli wybierzesz wersję dotyk, musisz dotknąć i zwolnić strzałkę, aby ją aktywować/dezaktywować. W wersji myszka przytrzymujesz strzałkę tak długo, jak długo chcesz, aby była aktywna.

Przełącz między widokiem w prostokątnym układzie współrzędnych a widokiem w układzie biegunowym, aby zmierzyć długości boków i miary kątów trójkąta.
Myszka
Dotyk
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!