Interferencja w cienkich warstwach

Padająca
R G B złożona
Odbita
R G B złożona
Przechodząca
R G B złożona
Źródło światła
Pokaż interferencję fali:
Grubość warstwy (nm) = 400
n1 = 1
n2 = 1.6
n3 = 1.33
Prędkość symulacji:
Jakość symulacji: