Fale stojące
Reflecting Waves
W tym ćwiczeniu obserwujemy interferencję fal biegnących w przeciwnych kierunkach po lince. W wyniku superpozycji drgań powstaje fala stojąca. Można zobaczyć także to, jakie odległości są potrzebne do powstania składowych pierwszej (podstawowej) i drugiej harmonicznej o parametrach zgodnych z tą falą stojącą.
Amplitudę, częstotliwość, naciąg linki i jej gęstość liniową można regulować przy wyłączonym zasilaniu.

Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć ćwiczenie, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Zwolnij
Pokaż fale biegnące
(węzeł/węzeł)
Pokaż podstawową
(węzeł/strzałka) Pokaż podstawową
(strzałka/strzałka) Pokaż podstawową
Pokaż całą falę
Pokaż drugą harmoniczną
Pokaż drugą harmoniczną
Pokaż drugą harmoniczną
Aktywuj siatkę