Prędkość w rzucie poziomym
Determining Speed From Projectile Flight
W tym zadaniu należy określić poziomą składową prędkości ciała  wyrzuconego poziomo w oparciu o parametry jego ruchu. Trzeba będzie również znaleźć czas lotu (w milisekundach) i składową pionową prędkości tuż przed uderzeniem w ziemię.

Żeby rozpocząć ćwiczenie, kliknij przycisk Zacznij, a kiedy skończysz, naciśnij Zatwierdź, aby przesłać wyniki.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Wpisz poniżej swoje odpowiedzi
Nie wpisuj jednostek i wprowadź wszystkie wyniki w postaci liczb dodatnich
Twoje imię:
Czas lotu (ms):
Składowa pionowa prędkości końcowej (m/s):
Prędkość początkowa (m/s):
Zatwierdź