II zasada dynamiki
Graphing Motion Problem Level 1
Zostanie przedstawiony w zestaw warunków, dotyczących sił działających na ciało i/lub jego przyspieszenia, a twoim zadaniem będzie rozwiązanie zadanego problemu.Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć ten problem, kliknij przycisk "Zacznij", a po zakończeniu obliczeń i wpisaniu wyników naciśnij "Zatwierdź", aby przedstawić swoją odpowiedź.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wprowadzaj jednostek
Twoje imię:
Przyspieszenie (m/s/s):
Zatwierdź