Odbicie fal
Reflecting Waves
W tym wirtualnym laboratorium obserwujemy sposób, w jaki fala biegnąca po linie odbija się od sztywnego ośrodka (koniec liny ruchomy lub nieruchomy). Można zmieniać amplitudę, częstotliwość, liczbę impulsów, naprężenie liny i jej gęstość liniową.

Skala na osi y została powiększona, w celu lepszego uwidocznienia kształtów fal.

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć ćwiczenie, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Pokaż linijkę
Pauza