Równania ruchu - ćwiczenia
Equations of Motion Lab
W tym ćwiczeniu możesz zmieniać różne parametry, aby zobaczyć, jak wpływają one na ruch samochodu.

Jeśli wybierzesz wersję desktop, należy kliknąć i przytrzymać pedał gazu, żeby zmieniać prędkość samochodu.

Jeśli wybierzesz wersję dotykową, należy dotknąć i zwolnić pedał gazu lub aby go aktywować i ponownie dotknąć i zwolnić, aby go wyłączyć.
Croatian
English
Polish
Desktop
Dotykowy
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
"Wciśnij" pedał gazu żeby przyspieszyć.
Resetuj