Szacowanie wielkości ładunków

Wybierz poprawne uszeregowanie: