This browser doesn't support HTML 5 canvas!
Rodzaj rury:
Składowe harmoniczne:
fundamental
Długość rury:m
Długość fali:2.00m
Częstotliwość:172Hz
©  W. Fendt 1998