II zasada dynamiki z tarciem (siła pod kątem)
Newton's Law with Friction (Force on Angle)
Zostanie przedstawiony w zestaw warunków, dotyczących sił działających na ciało, a twoim zadaniem będzie wyznaczenie przyspieszenia tego ciała.Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć ten problem, kliknij przycisk "Zacznij", a po zakończeniu obliczeń naciśnij "Dalej", aby przedstawić swoje wyniki.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Dalej
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wprowadzaj jednostek
Twoje imię:
Przyspieszenie (m/s/s):
Zatwierdź
Wróć
Imię osoby
Przyspieszenie
Twoje odpowiedzi były dobre. Zrób zrzut ekranu z tej strony i pokaż nauczycielowi.
Twoje odpowiedzi nie były wystarczająco dobre. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.